VỀ TIỆM CÁI TÚI

Upload Image...

TIỆM CÁI TÚI

Từ “Tiệm” trong tên thương hiệu “Tiệm Cái Túi” được lấy cảm hứng từ chính trong lối sống con người Việt Nam. “Tiệm” là danh từ chỉ nơi mua bán những món đồ, vật phẩm. Gắn với từ tiệm là món đồ mà cửa hàng đó sẽ bán, “Tiệm cái túi” đơn giản, gần gũi và thân thiện là thông điệp mà thương hiệu muốn nhắn nhủ.

Cửa hàng